RSS Yazıcı-dostu sürümü
 


Bu veri tabanı için Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Muğla Üniversitesi kütüphanelerinde kullanılan konu başlıkları listeleri (Toplam: 136.865 konu başlığı) toplanmış ve bunların aynı olanları birleştirilmiştir. Şu anda veri tabanında toplam 36.990 konu başlığı vardır. Verilerin ham haline ayrıca http://www.unak.org.tr/kb/index.html adresinden erişebilirsiniz.

Görüş ve önerilerinizi http://kaynak.unak.org.tr/mod/forum/discuss.php?d=2 adresinde bizimle paylaşabilirsiniz.

 


Sözlüğe bu dizini kullanarak gözatın

Özel | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M
N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | Q
W | X | TÜMÜ

Sayfa:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  186  (Sonraki)
  TÜMÜ

S

:
S-matrix theory
:
S-Plus
:
Clock-towers see Towers
:
Clock and watch making
:
Clocksand watches
:
Clocks and watches, Electric
:
Clocks and watches, Electric Cloning
:
Shabbethai, Tzevi, 1626-1676
:
Sabbathaians
:
Sabians see Mandaeans
:
Mandaeans
:
Criminal registers
:
Criminal registers
:
Criminal registers–Cancellations–Turkey
:
Patience
:
Spaces of constant curvature
:
Surfaces of constant curvature
:
Tender offers (Securities)
:
Fixed-income securities
:
Fixed-income securities

Sayfa:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  186  (Sonraki)
  TÜMÜ