ÜNAK Bildiriler Veri Tabanı

RSS
Sayfa: (Önceki)  1 ...  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164

Yazar:

  ÖZYILDIZ, Ceyhan

Başlık:

  Kıbrıs Türk Kütüphaneciliği’nin Gelişimi Işığında Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği: Tarihçesi, Yapısı, İşleyişi ve Üye Profili

Etkinlik Adı:

  ÜNAK’03: Bilgiye Erişimde Değişen Yollar ve II. Tıbbi Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri Sempozyumu

Etkinlik Yeri:

  Başkent Üniversitesi, Ankara

Etkinlik Tarihi:

  25 Eylül 2003

Tam Metin:

  Tam Metin(URL)

Anahtar Sözcükler:

  KKTC, Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği, Kütüphaneler

Özet:

 

 

Sayfa: (Önceki)  1 ...  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164

     Gelişmiş arama