ÜNAK Bildiriler Veri Tabanı

RSS
Sayfa: (Önceki)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  (Sonraki)
Yazar Bildiri Başlığı 

Etkinlik Adı

Etkinlik Tarihi

Detaylı Gösterim

Tam Metin


HODDER, Joanne, ALAKUŞ, Meral, MACLENNAN, Jessica E.

Nova Scotia Heritage Portal Project

e-Dünyada Bilgi Yönetimi; Bilimsel İletişim İçin Yeni Modeller

14 Ekim 2005

Dahası

Tam Metin(URL)

AYDIN, Emin Doğan

Education in Visual Communication Design Studies in the Age of Globalized Knowledge

e-Dünyada Bilgi Yönetimi; Bilimsel İletişim İçin Yeni Modeller

14 Ekim 2005

Dahası

Tam Metin(URL)

KIRMIZI, Abdülkadir

The Impact of Technology on the Learning Process

e-Dünyada Bilgi Yönetimi; Bilimsel İletişim İçin Yeni Modeller

14 Ekim 2005

Dahası

Tam Metin(URL)

TUNCER, Nilüfer

Bilgide Kaybolmak ya da Aşırı Bilgi Sorunu

ÜNAK'04: Bilgide Kaybolmamak İçin Bilgiyi Yönetmek ve III. Tıbbi Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri Sempozyumu

22 Eylül 2004

Dahası

Tam Metin(URL)

YILDIZELİ, Aytaç

Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği(ÜNAK)

ÜNAK'04: Bilgide Kaybolmamak İçin Bilgiyi Yönetmek ve III. Tıbbi Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri Sempozyumu

22 Eylül 2004

Dahası

Tam Metin(URL)

ERYILMAZ, Esat Nadir

AB'nin e-Sağlık Alanındaki 2005 Hedeflerinin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi

ÜNAK'04: Bilgide Kaybolmamak İçin Bilgiyi Yönetmek ve III. Tıbbi Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri Sempozyumu

22 Eylül 2004

Dahası

Tam Metin(URL)

BAYRAK, Özlem

Yetke Diziminde Tıp ve Sağlık Bilimlerinin Konu Başlıkları

ÜNAK'04: Bilgide Kaybolmamak İçin Bilgiyi Yönetmek ve III. Tıbbi Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri Sempozyumu

22 Eylül 2004

Dahası

Tam Metin(URL)

GÜNEŞ, Güssün, TARLAN, Mine

Tıp Kütüphanelerinde Elektronik Kaynakların Kullanımı

ÜNAK'04: Bilgide Kaybolmamak İçin Bilgiyi Yönetmek ve III. Tıbbi Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri Sempozyumu

22 Eylül 2004

Dahası

Tam Metin(URL)

ÇOLAKLAR, Huriye

Kanıta Dayalı Dişhekimliği ve İnternette Bilgiye Erişim

ÜNAK'04: Bilgide Kaybolmamak İçin Bilgiyi Yönetmek ve III. Tıbbi Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri Sempozyumu

22 Eylül 2004

Dahası

Tam Metin(URL)

SAĞSAN, Mustafa

Bilgi Yöneticileri: İş Analizinden Performans Değerlendirmesine Uzanan Bir Yol Haritası

ÜNAK'04: Bilgide Kaybolmamak İçin Bilgiyi Yönetmek ve III. Tıbbi Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri Sempozyumu

23 Eylül 2004

Dahası

Tam Metin(URL)

Sayfa: (Önceki)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  (Sonraki)

     Gelişmiş arama