ÜNAK Bildiriler Veri Tabanı

RSS
Sayfa: (Önceki)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  (Sonraki)
Yazar Bildiri Başlığı 

Etkinlik Adı

Etkinlik Tarihi

Detaylı Gösterim

Tam Metin


KONYA, Ümit

Bilgi Pazarlaması Ve Kütüphaneler

ÜNAK'05: Bilgi Hizmetlerinin Organizasyonu ve Pazarlanması

22 Eylül 2005

Dahası

Tam Metin(URL)

YILMAZ, Erol

Halkla İlişkiler Ve Türk Kütüphaneciliği

ÜNAK'05: Bilgi Hizmetlerinin Organizasyonu ve Pazarlanması

22 Eylül 2005

Dahası

Tam Metin(URL)

KURULGAN, Mesut

Bilgi Toplumunun Kütüphaneler Üzerine Etkisi

ÜNAK'05: Bilgi Hizmetlerinin Organizasyonu ve Pazarlanması

22 Eylül 2005

Dahası

Tam Metin(URL)

ÇANAK AKBAYTÜRK, Tuba

Kütüphanelerde Kullanıcı Memnuniyeti Anketleri: Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Deneyimi

ÜNAK'05: Bilgi Hizmetlerinin Organizasyonu ve Pazarlanması

22 Eylül 2005

Dahası

Tam Metin(URL)

OCAKLI, Emre, SOĞUKSU, Derya

Kütüphanelerde Kullanıcı Gizliliği

ÜNAK'05: Bilgi Hizmetlerinin Organizasyonu ve Pazarlanması

22 Eylül 2005

Dahası

Tam Metin(URL)

BULGAN, Uğur, GÜRDAL, Gültekin

Hizmet Kalitesi Ölçülebilirmi?

ÜNAK'05: Bilgi Hizmetlerinin Organizasyonu ve Pazarlanması

22 Eylül 2005

Dahası

Tam Metin(URL)

ÇAKMAK, Nermin

Bilgi Merkezlerinin Yönetiminde "Balanced Scorecard (BSC): Dengeli Kurumsal Karne" Yaklaşımı

ÜNAK'05: Bilgi Hizmetlerinin Organizasyonu ve Pazarlanması

22 Eylül 2005

Dahası

Tam Metin(URL)

HIZ, Gülay

Avrupa Birliği Politikası: Gelişmiş Ülkelerdeki Bilgi Politikalarının Az Gelişmiş Ülkelere Işık Tutması

ÜNAK'05: Bilgi Hizmetlerinin Organizasyonu ve Pazarlanması

22 Eylül 2005

Dahası

Tam Metin(URL)

BİLAR, Ender

Avrupa Birliği Sürecinde Bilgi-Bilgi İnsanı-Bilgi Toplumu

ÜNAK'05: Bilgi Hizmetlerinin Organizasyonu ve Pazarlanması

22 Eylül 2005

Dahası

Tam Metin(URL)

ALAV, Orhan

Bilginin Akılcı Kullanımı Ve Paylaşımı: Kanada McMaster Üniversitesi Kütüphanesi Örnek Modellemesi

ÜNAK'05: Bilgi Hizmetlerinin Organizasyonu ve Pazarlanması

22 Eylül 2005

Dahası

Tam Metin(URL)

Sayfa: (Önceki)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  (Sonraki)

     Gelişmiş arama