ÜNAK LOGO

Konu Başlıkları


Konu Başlıkları

ÜNAK Konu Başlıkları Otorite Dizini Süleyman Demirel Üniversitesi Kütüphanesi ile MEF Üniversitesi Kütüphanesi tarafından oluşturulan konu başlıkları otorite dizinleri birleştirilerek hazırlanmıştır. Bu otorite dizini KOHA kütüphane otomasyonu kullanılarak MARC sistemine göre hizmete sunulmaktadır.

Katkılarından dolayı teşekkür ederiz.